ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ต้นคดปลายตรง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ต้นคดปลายตรง

    หมายถึง คนชั่วที่กลับตัวเป็นคนดี

    สำนวนไทย