ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ต่อความยาว สาวความยืด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

สำนวนไทย หมวด "เช่น นายกับฉันคุยเรื่องนี้เถียงกันไปมานานแล้วนะ ฉันไม่อยากจะ ต่อความยาวสาวความยืด อีกต่อไปแล้ว จบนะ !!!" เหมือนกับ "ต่อความยาว สาวความยืด"   ได้แก่