ตื่นแต่ดึก สึกแต่หนุ่ม

สำนวนไทย

หมายถึงการจะทำอะไรให้รีบทำในช่วงจังหวะที่ยังเหมาะสมแก่วัยและเวลา

1