ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ตื่นแต่ดึก สึกแต่หนุ่ม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตื่นแต่ดึก สึกแต่หนุ่ม

    หมายถึง การจะทำอะไรให้รีบทำในช่วงจังหวะที่ยังเหมาะสมแก่วัยและเวลา

    สำนวนไทย