ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ตีปลาหน้าไซ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตีปลาหน้าไซ

    หมายถึง พูดหรือทำให้งานของผู้อื่นที่กำลังไปได้ดีกลับเสียไป

    สำนวนไทย