ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ตีนถีบปากกัด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตีนถีบปากกัด

    หมายถึง มานะพยายามทำงานทุกอย่างเพื่อปากท้อง โดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยาก ใช้ความพยายามในการต่อสู้ดำเนินชีวิต

สำนวนไทย หมวด "ความขยันหมั่นเพียร" เหมือนกับ "ตีนถีบปากกัด"   ได้แก่