ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ตาเล็ก ตาน้อย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตาเล็ก ตาน้อย

    หมายถึง ตาที่แสดงอาการว่าชอบพอรักใคร่ เป็นการทอดไมตรีในทางชู้สาว

    สำนวนไทย