ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ตบหัวกลางศาลา ขอขมาที่บ้าน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตบหัวกลางศาลา ขอขมาที่บ้าน

    หมายถึง การยอมรับผิดแต่ไม่สมกับความผิดที่ทำไว้

    สำนวนไทย