ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ตบมือข้างเดียวไม่ดัง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตบมือข้างเดียวไม่ดัง

    หมายถึง ทำอะไรฝ่ายเดียวไม่เกิดผล เหมือนตบมือข้างเดียว ตบอย่างไรก็ไม่ดัง

    สำนวนไทย