ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ตบตา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตบตา

    หมายถึง หลอกหรือลวงให้เข้าใจผิด ทำการหลอกล่อให้เข้าใจผิด

    สำนวนไทย