ตบตา

สำนวนไทย

หมายถึงหลอกหรือลวงให้เข้าใจผิด ทำการหลอกล่อให้เข้าใจผิด

1