ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ตดไม่ทันหายเหม็น"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตดไม่ทันหายเหม็น

    หมายถึง เร็วมาก

    สำนวนไทย