ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ตกน้ำไม่ว่าย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตกน้ำไม่ว่าย

    หมายถึง ไม่ช่วยตัวเอง ประมาณว่าขนาดตกน้ำ แล้วยังไม่ดิ้นรนว่ายน้ำช่วยตัวเอง

    สำนวนไทย