ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ตกนรกทั้งเป็น"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตกนรกทั้งเป็น

    หมายถึง ได้รับความลำบากแสนสาหัส

    สำนวนไทย