ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ตกถังข้าวสาร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตกถังข้าวสาร

    หมายถึง ชายที่ได้เมียรวย

    สำนวนไทย