สํานวนไทย

ดินไม่กลบหน้า

หมายถึง ยังมีชีวิตอยู่ ยังไม่ตาย

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • ดินไม่กลบหน้า

สํานวนไทยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"