สำนวนไทย

ดาวล้อมเดือน

สำนวนไทย

หมายถึงคนที่มีบริวารอยู่รายล้อมเป็นจำนวนมาก เหมือนดวงดาวที่อยู่ล้อมดวงจันทร์

1