ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ดาวล้อมเดือน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ดาวล้อมเดือน

    หมายถึง คนที่มีบริวารอยู่รายล้อมเป็นจำนวนมาก เหมือนดวงดาวที่อยู่ล้อมดวงจันทร์

    สำนวนไทย