ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ดอกไม้ริมทาง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ดอกไม้ริมทาง

    หมายถึง ผู้หญิงใจง่ายที่ผู้ชายสามารถเกี้ยวพาราสีเอามาเชยชมได้ง่ายๆ ทำให้ไม่มีความสำคัญ

    สำนวนไทย