ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ดอกพิกุลร่วง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ดอกพิกุลร่วง

    หมายถึง อาการนิ่งไม่พูด กลัวดอกพิกุลร่วง

    สำนวนไทย