ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ซุ่มซ่ามเหมือนจีนใหม่"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ซุ่มซ่ามเหมือนจีนใหม่

    หมายถึง ทำอะไรมักผิด ๆ ถูก ๆ เพราะไม่เคยทำมาก่อน ไม่มีประสบการณ์ ท่าทางไม่ทะมัดทแมง กิริยามารยาท ไม่สุภาพเรียบร้อย

    สำนวนไทย