ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ซื้อร่มหน้าฝน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ซื้อร่มหน้าฝน

    หมายถึง ซื้อของโดยไม่วางแผนล่วงหน้ามัก ได้ราคาแพงเพราะของนั้นเป็นที่จำเป็นต้องใช้ ในตอนนั้น ทำให้มีโอกาศโดนกดราคา ไม่สามารถต่อรองได้มากนัก หรือราคาเกินจริง

    สำนวนไทย