ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ซื่อเหมือนแมวนอนหวด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ซื่อเหมือนแมวนอนหวด

    หมายถึง เชื่อง ไม่มีพิษมีภัย แต่ความจริงแล้วกลับซ่อนความร้ายกาจ ความเจ้าเล่ห์ เอาไว้ภายใน โดยโบราณท่านเปรียบไว้เหมือนแมวเชื่องๆตัวหนึ่ง แต่ถึงเวลาที่ตื่นตัวกลับปราดเปรียวและมีพิษสงร้ายกาจ

    สำนวนไทย