ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ช้างเผือกเกิดในป่า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ช้างเผือกเกิดในป่า

    หมายถึง คนที่มีปัญญา เป็นคนดี มีความสามารถนั้นหาได้ยาก เหมือนกับช้างเผือกที่เกิดในป่านาน ๆ ครั้งถึงจะได้พบเจอ

    สำนวนไทย