ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ช้างเท้าหลัง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ช้างเท้าหลัง

    หมายถึง ภรรยา (อาจจะเป็นผู้ชายก็ได้ในปัจจุบัน) ผู้ตาม ผู้คอยหนุนหลัง สนับสนุนผู้นำของตัวเอง หรือสามี

    เดี๋ยวนี้ผู้หญิงไม่ใช่ช้างเท้าหลังอีกต่อไปแล้ว บางครอบครัวเธอกลายเป็นช้างเท้าหน้าแทนสามีไปแล้ว

    สำนวนไทย