ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ชายหาบหญิงคอน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ชายหาบหญิงคอน

    หมายถึง สามีภรรยาต่างช่วยกันทำมาหากิน

    สำนวนไทย