ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ชาติเสือไม่ทิ้งลาย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ชาติเสือไม่ทิ้งลาย

    หมายถึง เป็นผู้ชายต้องมีความเก่งกล้าสามารถ มีความองอาจแข็งแรง ไม่อ่อนแอเหมือนผู้หญิง

    สำนวนไทย