ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน

    หมายถึง ในช่วงชีวิตของคนเราไม่มีอะไรเป็นที่แน่นอน มีทั้งสุขและทุกข์ มีทั้งดีและร้าย สลับกันไป

    สำนวนไทย

สำนวนไทย ที่คล้ายกับ "ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน"   ได้แก่

สำนวนไทย
ต้นคดปลายตรงคนชั่วที่กลับตัวเป็นคนดี
ปากปราศัยน้ำใจเชือดคอพูดดีแต่คิดร้าย
ผีเข้าผีออกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย, ไม่คงที่.
เคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมสุขร่วมทุกข์หรือร่วมเป็นร่วมตายด้วยกัน
ไม่ดูดำดูดีเอาใจใส่ดูแลทั้งในเวลามีทุกข์และมีสุข เช่น จะหวังอะไรให้เขามาดูดำดูดีกับคนอย่างเรา, (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น เขาไม่ดูดำดูดีเด็กคนนี้เลย.
ท่าดีทีเหลวมีท่าทางดี แต่ทําอะไรไม่ได้เรื่อง.
ต้นร้าย ปลายดีตอนแรกประพฤติตัวไม่ดี แต่ภายหลังกลับสํานึกตัวได้แล้วประพฤติดีตลอดไป ตอนต้นไม่ดีไปดีเอาตอนหลัง โบราณท่านจึงกล่าวไว้ว่า ต้นร้าย แต่ ปลายดี
พร้าขัดหลังเล่มเดียวคนดีถ้าขยันก็ตั้งตัวได้
นกต่อคนที่ทําหน้าที่ติดต่อหรือชักจูงหลอกล่อคนอื่นให้หลงเชื่อ (ใช้ในทางไม่ดี).

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

สำนวนไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ สำนวนไทยทั้งหมด