ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน

    หมายถึง ในช่วงชีวิตของคนเราไม่มีอะไรเป็นที่แน่นอน มีทั้งสุขและทุกข์ มีทั้งดีและร้าย สลับกันไป

    สำนวนไทย