สำนวนไทย

ชักใย

สำนวนไทย

หมายถึงบงการอยู่เบื้องหลัง

1