ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ชักแม่น้ำทั้งห้า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ชักแม่น้ำทั้งห้า

    หมายถึง การพูดจาหว่านล้อม หาเหตุผลต่างๆมาอ้างเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ และได้ในสิ่งที่ต้องการ

    สำนวนไทย