จูงช้างลอดรูเข็ม

สำนวนไทย

หมายถึง กระทำในสิ่งที่เป็นไปได้ยาก หรือแทบจะทำไม่ได้เลย เหมือนอย่างเช่น จะจูงช้างรอดรูเข็มได้อย่างไร

1

จูงช้างลอดรูเข็ม