จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน

สำนวนไทย

หมายถึง ตามไม่ทัน จับไม่ทัน ดักทางดักความคิดไม่ถูก

1

จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน