ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน

    หมายถึง ตามไม่ทัน จับไม่ทัน ดักทางดักความคิดไม่ถูก

    สำนวนไทย