จับให้มั่นคั้นให้ตาย

สำนวนไทย

หมายถึงการจะจับผิดหรือเอาผิดกับใครต้องมีหลักฐานแน่ชัด

1