ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "จับให้มั่นคั้นให้ตาย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    จับให้มั่นคั้นให้ตาย

    หมายถึง การจะจับผิดหรือเอาผิดกับใครต้องมีหลักฐานแน่ชัด

    สำนวนไทย