จับให้มั่นคั้นให้ตาย

สำนวนไทย

หมายถึง การจะจับผิดหรือเอาผิดกับใครต้องมีหลักฐานแน่ชัด

1

จับให้มั่นคั้นให้ตาย