ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "จับปูใส่กระด้ง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    จับปูใส่กระด้ง

    หมายถึง การที่คน ๆ หนึ่งพยายามดูแลเด็กเล็ก ๆ โดยพยายามให้อยู่นิ่ง ๆ หรือเป็นระเบียบ แต่เด็กก็ซุกซนไม่อยู่นิ่ง

    สำนวนไทย