• จับปลาสองมือ

    หมายถึง
    การที่คน ๆ หนึ่งทำสิ่งใดที่ยากพร้อม ๆ กันทำให้ล้มเหลวทั้งสองสิ่งนั้น

    4,012
    views

Related Images

สำนวนไทย
สำนวนไทย
สำนวนไทย

ดูตามหมวดหมู่