ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "จับปลาสองมือ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    จับปลาสองมือ

    หมายถึง การที่คน ๆ หนึ่งทำสิ่งใดที่ยากพร้อม ๆ กันทำให้ล้มเหลวทั้งสองสิ่งนั้น

    สำนวนไทย