จระเข้ขวางคลอง

สำนวนไทย

หมายถึง คนที่ชอบอะไรขัดขวางผู้อื่น คอยกีดกันไม่ให้ผู้อื่นกระทำการได้อย่างสะดวก

1

จระเข้ขวางคลอง