ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "จระเข้ขวางคลอง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    จระเข้ขวางคลอง

    หมายถึง คนที่ชอบอะไรขัดขวางผู้อื่น คอยกีดกันไม่ให้ผู้อื่นกระทำการได้อย่างสะดวก

    สำนวนไทย