ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "จมไม่ลง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    จมไม่ลง

    หมายถึง บุคคลที่เคยมีฐานะร่ำรวยหรือมีชื่อเสียงมาก่อน แต่ปัจจุบันยากจนหรือไม่มีชื่อเสียงอีกแล้ว แต่ยังประพฤติตนเหมือนกับตอนที่ยังมีฐานะหรือชื่อเสียงดีเหมือนแต่ก่อน

    สำนวนไทย