งูถูกตีขนดหาง

สำนวนไทย

หมายถึงถูกทำในจุดสำคัญทำให้รู้สึกเจ็บปวด และแค้นเคืองมาก

1