ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "งูถูกตีขนดหาง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    งูถูกตีขนดหาง

    หมายถึง ถูกทำในจุดสำคัญทำให้รู้สึกเจ็บปวด และแค้นเคืองมาก

    สำนวนไทย