ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "งูจงอางหวงไข่"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    งูจงอางหวงไข่

    หมายถึง รักหวง ปกป้องลูกของตัวเองถึงที่สุด ไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายได้ง่าย ๆ

    สำนวนไทย