สำนวนไทย

งูจงอางหวงไข่

หมายถึง รักหวง ปกป้องลูกของตัวเองถึงที่สุด ไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายได้ง่าย ๆงูจงอางหวงไข่ หมายถึงอะไร? - สำนวนไทย