ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "งูกินหาง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    งูกินหาง

    หมายถึง พัวพันเกี่ยวโยงกันไปเป็นทอด ๆ จนหาที่สิ้นสุดไม่ได้

    สำนวนไทย