ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "งงเป็นไก่ตาแตก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    งงเป็นไก่ตาแตก

    หมายถึง งงมากจนทำอะไรไม่ถูก ไม่รู้จะทำยังไง

    สำนวนไทย