ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ฆ้องดีถ้าไม่ตีก็ไม่ดัง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ฆ้องดีถ้าไม่ตีก็ไม่ดัง

    หมายถึง ผู้ที่มีคุณความดีในตัวนั้นถ้าไม่มีใครยกย่องชมเชยก็จะไม่มีใครเห็นความดีนั้น เปรียบดังฆ้องคุณภาพดี แต่ก็ต้องมีคนดีถึงจะมีเสียงดังขึ้นมา

    สำนวนไทย