ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ฆ่าควายอย่าเสียดายพริก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ฆ่าควายอย่าเสียดายพริก

    หมายถึง การทำงานใหญ่ อย่าตระหนี่ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่าย ไม่เช่นนั้นอาจเสียการใหญ่ได้

    สำนวนไทย