ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก

    หมายถึง ที่อยู่แม้จะคับแคบก็อยู่ได้ถ้าสบายใจ แต่ถ้าอึดอัดใจ ที่อยู่จะกว้างขวางใหญ่โตอย่างไรก็อยู่ไม่ได้

    สำนวนไทย