ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "คลุกคลีตีโมง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คลุกคลีตีโมง

    หมายถึง มั่วสุมหรืออยู่ร่วมคลุกคลีพัวพันกันอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา คำนี้โบราณท่านเปรียบไว้ด้วยคำที่มีความหมายบ่งบอกที่ค่อนข้างชัดเจน คือคำว่าคลุกคลีนั่นเอง

    สำนวนไทย