ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "คลื่นกระทบฝั่ง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คลื่นกระทบฝั่ง

    หมายถึง เรื่องราวหรือเหตุการณ์สำคัญที่ค่อนข้างใหญ่โตแต่กลับเงียบหายไป

    สำนวนไทย