สำนวนไทย

คลื่นกระทบฝั่ง

สำนวนไทย

หมายถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์สำคัญที่ค่อนข้างใหญ่โตแต่กลับเงียบหายไป

1