ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "คลับคล้ายคลับคลา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คลับคล้ายคลับคลา

    หมายถึง จำได้เลือนลาง ไม่แน่ชัดไม่ชัดเจนว่าจะใช่หรือไม่ใช่ นึกออกแต่ก็ไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือไม่

    สำนวนไทย