สำนวนไทย

คลับคล้ายคลับคลา

หมายถึง จำได้เลือนลาง ไม่แน่ชัดไม่ชัดเจนว่าจะใช่หรือไม่ใช่ นึกออกแต่ก็ไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือไม่คลับคล้ายคลับคลา หมายถึงอะไร? - สำนวนไทย