ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "คมในฝัก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คมในฝัก

    หมายถึง มีความรู้ความสามารถแต่เมื่อยังไม่ถึงเวลาก็ไม่แสดง ออกมาให้ปรากฏ

    สำนวนไทย