ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "คบคนจรนอนหมอนหมิ่น"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คบคนจรนอนหมอนหมิ่น

    หมายถึง คบคนที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้า

    สำนวนไทย