ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "คนละไม้คนละมือ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คนละไม้คนละมือ

    หมายถึง ต่างคนต่างช่วยกันทำ ทำด้วยความสามัคคีกัน อย่างตั้งใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันทำงานเพื่อผลสำเร็จ

    สำนวนไทย