สํานวนไทย

ขวานฝ่าซาก

หมายถึง ผงผางไม่เกรงใจใคร (ใช้แก่กริยาพูด)

Posted on by Admin

หมายถึง พูดจาตรง ๆ ไม่เกรงใจใครเลย

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • ขวานฝ่าซาก
  • ขวานฝ่าซาก

สํานวนไทยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"