ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ขวานฝ่าซาก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ขวานฝ่าซาก

    หมายถึง ผงผางไม่เกรงใจใคร (ใช้แก่กริยาพูด)

    สำนวนไทย