ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ขมเป็นยา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ขมเป็นยา

    หมายถึง คำติมักเป็นประโยชน์ทำให้ได้คิด มักใช้เข้าคู่กับ หวานเป็นลม ว่า หวานเป็นลม ขมเป็นยา

    สำนวนไทย