ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ขนหน้าแข้งไม่ร่วง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ขนหน้าแข้งไม่ร่วง

    หมายถึง ไม่กระทบกระเทือนถึงเดือดร้อน (ใช้แก่คนมั่งมีที่ต้องจ่ายเงินแม้จะมากแต่ก็ดูเหมือนเป็นจํานวนเล็ก ๆ น้อย ๆ)

    สำนวนไทย